online site builder
Europejski Fundusz Społeczny

Nasze Kompetencje
Nasza Przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie I tury projektu Nasze kompetencje - Nasza przyszłość

Zakończyła się I tura projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wzięło w niej udział 36 uczniów klas technikum zawodowego (22 kobiety i 14 mężczyzn). Uczestnicy brali udział w zajęciach dodatkowych z matematyki (30 h lekcyjnych), zawodowych języków obcych (angielski lub niemiecki - 60 godzin lekcyjnych). W weekendy odbywały się także zajęcia z rynku pracy (60 godzin lekcyjnych).

Ponadto w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. uczniowie odbywali staże zawodowe, m.in. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" oraz w Elektrowni "Dolna Odra", za które otrzymali stypendium.

Uczniowie otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające udział w zajęciach dodatkowych oraz odbycie stażu zawodowego.

W imieniu zespołu projektowego dziękuję wszystkim uczestnikom za owocną i miłą współpracę oraz życzę aby uzyskane dzięki uczestnictwu w projekcie wiedza i umiejętności zostały przez Was dobrze wykorzystane w przyszłości.

Marcin Para, kierownik projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość"

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35