free site templates
Europejski Fundusz Społeczny

Nasze Kompetencje
Nasza Przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie II tury projektu Nasze kompetencje - Nasza przyszłość

Rozpoczyna się II tura projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Docelowo ma w niej wziąć udział 36 uczniów z I - III klas technikum zawodowego. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z:

- Matematyki (30 godzin lekcyjnych/uczestnika)
- Rynku pracy (60 godzin lekcyjnych/uczestnika)
- Zawodowego języka angielskiego lub niemieckiego (60 godzin lekcyjnych/uczestnika) 

Dodatkowo zapewniamy odbycie stażu w okresie wakacji, za który stażysta otrzyma wynagrodzenie w postaci stypendium.

Uczestnicy projektu bezpłatnie otrzymają podręczniki i materiały dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć oraz materiały promocyjne dotyczące projektu. Zajęcia trwają od 10.2013 r. do 06.2014 r.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" gabinet 38, III piętro 
www.nknp.zsp2gryfino.eu 
oraz pod numerem telefonu 788-987-292

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35